Årsmöte 2020

Kallelse till

Årsmöte den 27 augusti 2020 kl 19:00 på klubblokalen, Askrike Segelsällskap (ASS)

Vi inleder med att välkomna kommunpolis Pontus Oscarsson som informerar om vad som händer på vår ö och i vårt närområde.

Därefter kommer energi- och klimatrådgivare från Lidingö stad att föreläsa om solceller innan årsmötet tar vid.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av:
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Justeringsmän (tillika rösträknare) för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7. Behandling av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
  1. 10.1.För närvarande 7 ledamöter inklusive ordförande.
 11. Val av ordförande i styrelsen.
 12. Val av ledamöter i styrelsen
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Information från styrelsen och diskussion om aktuella frågor
 16. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas.

Välkomna!

Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2018 års Årsmöte 26/4 kl 19 på Lidingö Musteri

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte med Kyrkviksborna den 26/4 kl 19 på Lidingö Musteri på Grönsta vi räknar med att vara klara vid 21.

Vi börjar med att servera lite ost och vin, sedan kommer vi att ha ett eller två aktuella föredrag. Oklart vilka dock just nu! Därefter tar årsmötet vid.

För att kunna köpa lagom med ost och vin så vill vi att ni anmäler er via mail till Kyrkviksborna@gmail.com eller via vår Facebook-sida https://www.facebook.com/groups/1052435464784807/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2017 års Årsmöte 27/4 kl 19 på Lidingö Musteri

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte med Kyrkviksborna den 27/4 kl 19 på Lidingö Musteri på Grönsta  vi räknar med att vara klara vid 21.

Vi börjar med att servera lite ost och vin, sedan kommer Lidingö kommun att berätta om planerna för Bosösvackan och kanske får vi höra lite om utvecklingen kring Lojo och Rudboda torg. Därefter tar årsmötet vid.

Agenda:
– Information från Kommunen om integrationen av de nyanlända som ska bo i Bosösvackan.
– Årsmöte för Villaföreningen Kyrkviksborna

För att kunna köpa lagom med ost och vin så vill vi att ni anmäler er via mail till Kyrkviksborna@gmail.com eller via vår Facebook-sida https://www.facebook.com/groups/1052435464784807/

 

Välkomna

Styrelsen, genom Per Lundblad, ordförande.

Publicerat i Aktuellt, Hem, Kalender | Lämna en kommentar

Lidingövillor – LVS – har vårmöte den 16/3

 

Plats: Lidingö stadshus, rum: Storholmen

Program
Kl.18.30 Enkel buffé med dryck
Kl.19.00 Dialog med Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman om:
Bostäder och infrastruktur på ön i ett långsiktigt perspektiv
1. T-bana och/eller spårväg till Lidingö centrum i framtiden,
möjligheter och konsekvenser (bl a för Lilla bron, bussterminal, bilparkering)
2. Bostadsbyggande och handel, nu – framtid
3. Pendelparkering, behov när Ropsten stängs
4. Övriga aktuella frågor
Kl. 20.30 Lidingövillor -aktuella frågor bl. a.
– Bomarknad på hemsidan
– Hur behålla medlemmar
– Hur öka antalet LVS-föreningar
Kl. 21.00 Avslutning

Anmälan senast 10 mars till alf.lundberg@glocalnet.net eller tel.070-717 35 63

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Årsmöte 2016

Årsmötet kommer att hållas den 14/4 kl 19:00 på Lidingö Musteri.

Preliminär agenda:
– Föreningen bjuder på ost och vin
– Villaägarnas regionchef kommer och presenterar aktuella saker
– SmartDNA kommer och presenterar stöldskydd med hjälp av DNA
– Årsmöte

Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i brevlådorna i mitten av mars.

Anmälan till årsmötet sker genom att maila till Kyrkviksborna@gmail.com eller genom att gå in på vår Facebook-sida och anmäla sig till evenemanget.

https://www.facebook.com/groups/1052435464784807/?fref=ts

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

KyrkviksBorna finns nu på Facebook

Nu finns vi på Facebook!

Där lägger vi upp aktuella saker som händer i föreningen och i Askrike-Kyrkvikenområdet. Vi lägger även upp de aktiviteter som föreningen har, tex. Årsstämma, Loppis, Bryggupptagning och röjning av Pulkabacken.

Gå in på Facebook och sök efter Kyrkviksborna och ansök om att få bli medlem i gruppen. Vi ställer inga krav på medlemskap, däremot ska du bo i Askrike, Bo eller Kyrkviken.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Upptagning av bryggan och röjning av pulkabacken

På lördag den 17/10 klockan 11 är det återigen dags för att ta avsked till bryggan och välkomna pulkabacken.

Vi behöver hjälp för att fixa detta. Klockan 11 samlas vi vid pulkabacken på Skyttevägen och vid bryggan. Det vi ska göra att att ta upp bryggan för vintern och röja sly i backen så att barnen (och lekfulla vuxna) får en rolig vinter. Vi räknar med att jobbet tar någon timme eller två.

Därefter bjuder föreningen på grillad korv i pulkabacken klockan 12.

Välkomna!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Årsstämma avslutad

Föreningens årsstämma genomfördes på tisdagskvällen. Uppslutningen var god, säkerligen till del beroende på intressant information om stöldmärkning med s.k DNA. Många valde att anmäla intresse och den medlem som önskar stöldmärka sina tillhörigheter kan kontakta styrelsen genom kyrkviksborna@gmail.com.

Stämmans deltagare bjöds på enklare förtäring och sedvanlig agenda.

image

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Kallelse till Kyrkviksbornas årsmöte

Välkommen på årsmötet den 28 april 2015 kl 19 i Lidingö Musteri, Grönsta Gärde.

Vi inleder med en presentation av DNA-märkning – ett effektivt sätt att stoppa inbrott. Till dig som medlem finns ett förmånligt erbjudande att ta del av. Ost och vin serveras.

Därefter tar det sedvanliga årsmötet vid. Anmälan till årsmötet sker via e-post till: kyrkviksborna@gmail.com senast den 25 april. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 april.

Vilka är Kyrkviksborna? Kyrkviksborna är din lokala villaägareförening och vi arbetar i första hand med närmiljön i Askrike- och Kyrkviksområdet. Föreningen är medlem i Villaägarnas Riksförbund. Medlemsavgiften är för närvarande 450 kronor per år varav 75 kr går till Kyrkviksborna. OBS! ange ”Föreningen Kyrkviksborna/1269” på din betalning annars får vi inte del av medlemsavgiften. Mer information om Villaägarna finns att läsa på http://www.villaagarna.se. Vill du inte bli medlem i Villaägarna, men ändå stödja vår lokala förening går det bra att göra en insättning till Föreningen Kyrkviksborna PG 86934-7. Skillnaden blir att du inte har rösträtt på årsstämman, men vi lovar att dina pengar går till förbättringar av Askrike/Kyrkviken.

Denna kallelse samt verksamhetsberättelse för 2014 delas ut till alla hushåll i vårt område. Även till icke-medlemmar med förhoppning att väcka ett intresse för vår närmiljö och därmed ett medlemskap i Kyrkviksborna.

Föredragningslista: 
1. Mötet öppnas
2. Anteckning av närvarande samt upprättande av röstlängd
3. Val av:
3.1 Ordförande
3.2 Sekreterare
3.3 Justeringsmän (tillika rösträknare) för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysning
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av verksamhetsberättelse
7. Behandling av revisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Behandling av inkomna motioner
11. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
13. Val av ordförande i styrelsen
14. Val av ledamöter i styrelsen
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Fråga om antagande av nya stadgar
18. Information från styrelsen och diskussion om aktuella frågor
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2014:

Ett varmt tack till alla er som på något sätt deltagit i föreningens aktiviteter eller lämnat ekonomiskt stöd för vårt fortsatta arbete.
På styrelsens vägnar Eva Trané Lindgren, ordförande

Styrelsens sammansättning under året: Ordförande: Eva Trané Lindgren Sekreterare: Ellinor Franzén Skattmästare: Jonas Perman Klubbmästare: Siv Vestin Toresson Marknadsföringsansvarig: Camilla Littorin Lobbyist: Inger Palmgren Ledamot: Per Lundbladh Ledamot: Johnnie Krigström Ledamot: Malin Rask Revisor: Erik Lager Revisorssuppleant: Monika Bjurman Valberedning: styrelsen har påtagit sig detta då ingen valberedning finns att tillga

Årsmötet hölls den 24 april 2014 på Bo Gård. Under året har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 211 (218/2014, 210/2013, 213/2012, 215/2011, 227/2010) av ca 500 hushåll i området, vilket innebär drygt 40 procent av hushållen är medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 450 kr, varav 75 kronor har gått till Föreningen Kyrkviksborna och resten har tillfallit Villaägarna.

Årets aktiviteter: Vi kan konstatera att vår populära badbrygga fortfarande utnyttjas flitigt och sommaren 2014 gav många tillfällen till sköna dopp. Styrelsen har under det gångna året jobbat med sedvanligt underhåll samt till stor del projekterat för kommande om- och tillbyggnad. Vi vill verka till att utveckla denna mötesplats i vår vackra närmiljö. Självklart ska vi alla respektera de intilliggande båtägarnas egendomar och vi värnar även om att det ska hållas snyggt och rent runt vår brygga för allas vår trevnad.

Loppisen i Kastanjeparken har för varje år blivit en större tilldragelse. Denna septemberdag 2014 var det en loppis med publikrekord. Återigen kunde vi njuta av höstsolen samtidigt som det gjordes goda affärer under kastanjeträdens skugga. Styrelsens kaffebord med hembakade godsaker har de senaste åren varit välbesökt och så även denna gång. Vi glädjer oss åt att denna form av mötesplats är både omtyckt och populär.

Lidingö stad har tillställt föreningen information om plansamråd avseende detaljplan för Grönsta- området samt information om utställning avseende detaljplan Inre Kyrkviken dagvatten. Föreningen har genom skrivelse till staden ställt sig positiva till förslagen. Styrelsen har även, som brukligt, varit aktiv i Lidingövillor (LVS); ett samarbetsorgan för villa-, radhus- och andra småhusägareföreningar på Lidingö. Den främsta uppgiften för LVS är att tillvarata medlemföreningarnas intressen samt att utgöra remissinstans för Lidingö Stad i aktuella frågor. De största frågorna har varit Hastighetsplanen med Trafiksäkerhetsprojektet, infartsparkeringen i Ropsten och planerna för Centrum/Torsvik. LVS med därtill knutna villaföreningar har även återkommande möten med Lidingö Stad där bland annat kommunfullmäktiges ordförande brukar redogöra för stadens planer samt att det i samband därmed ges möjlighet till diskussioner med alla Lidingös villaägarföreningar.

Vi i föreningen stödjer grannsamverkan för att därigenom minska inbrott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet. Föreningen Kyrkviksborna har för fjärde året sponsrat Grannsamverkansbilen, som åker runt på ön och som fungerar som polisens extra ögon och öron. Förarna utbildas av polisen som också förser dem med aktuell information inför varje pass. Grannsamverkansbilen är ett samarbete mellan Lidingö stad, Polisen och Näringslivet.

Vi har fortsatt att utveckla föreningens hemsida http://www.kyrkviksborna.wordpress.com. Där informerar vi om aktuella händelser i området eller annat av intresse som händer på vår ö. Du finner även intressant läsning och bilder från svunna tider, kalender för händelser i föreningen samt lite annat smått och gott. Vi har även påbörjat arbete för att nå ut via andra sociala medier.

På Skyttevägen (mellan Jägarstigen och Bosövägen) finns en fin pulkabacke i sluttningen ner mot skogskanten. I oktober varje år gör föreningen en stor röjning och förberedelse inför vintersäsongen. År 2011 sattes belysning upp så att backen kan utnyttjas än mer i vintermörkret. I höstas saknade vi alla närboendes insatser och deltagande i samband med röjningen. Endast delar av styrelsen utförde detta arbete.

Fotbollsmålen i Kastanjeparken står på tur att snyggas till för att hålla flera säsonger till. Styrelsen har detta med i sin kommande planering. Boulebanan utnyttjas idag inte i samma utsträckning som tidigare. Endast punktinsatser för allmän uppfräschning har gjorts och klarar därmed ytterligare en säsong med de enstaka boule-entusiaster som finns i området.

Medlemmar i Kyrkviksborna erhålller rabatter på ett antal olika företag på Lidingö som är intressanta för villaägare. Rabatterna gäller t.ex. färg, elartiklar, maskinhyra och biltvätt. Läs mer om aktuella rabatter på http://www.lidingovillor.se. Med denna kallelse bifogas särskilt erbjudande till alla medlemmar avs DNA-märkning (se nedan).

Mars 2015 Styrelsen

 

Erbjudande till alla medlemmar i villaägarföreningen Kyrkviksborna avseende DNA-märkning:

DNA-märkning är det nya sättet att stöldskyddsmärka dina värdesaker!

Polisen bedriver sedan i vintras flera projekt i Stockholm. Sticklinge är ett av dessa, med sk. DNA- märkning av stöldbegärligt gods. Inbrotten har minskat med 70%. Ni kanske har läst om detta i exempelvis Lidingö Tidning.

Vad är egentligen DNA-märkning? Märkning innebär att man får en liten behållare med pensel, ungefär som en tippexflaska. Sedan penslar man ett litet område på guldringen, mobiltelefonen, datorn, båtmotorn eller andra stöldbegärliga föremål. Man kan även märka märkesjackor, klockor, vinflaskor, stöldbegärliga bildelar m.m. Varje märkningsvätska är unik och innehåller en kod för varje hushåll. Koden lagras i en databas som polisen har tillgång till. Om ett märkt föremål blir stulet och hittas i Sverige eller övriga Europa gör märkningen att polisen kan lämna tillbaka föremålet till sin rätte ägare. Alla poliser i Stockholmsområdet är utrustade med en UV-lampa med vars hjälp de kan se om föremål är märkta med märkDNA.

Det går att märka upp ca 400 föremål med detta märkDNA-kit. Man får också med ett antal dekaler för att sätta upp på lämpliga ställen, ex fönstren och ytterdörrar i bostaden/sommarhuset, bilfönstret, båten m.m. Större skyltar (21×30 cm) för uppmärkning av områden går att köpa till för 50kr/st.

Pris för medlemmar: 700 kr inkl. moms, faktureringskostnad tillkommer à 35 kr.

För icke-medlemmar: 1500 kr inkl. moms, faktureringskostnad tillkommer.

Låt oss samverka och samarbeta mot inbrott på Lidingö!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Sammanfattning från LVS-möte 24 mars

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande, inledde med att berätta om hur den nya politiska representationen ser ut och hur de arbetar. Prioriterade frågor: skola och omsorg, ekonomi i balans, utveckling på Lidingömässigt sätt, grön ö, näringslivsfrågor och fritidsfrågor.

Utvecklingsområden: Centrum Torsvik ska planläggas i år. Inre Kyrkviken (Vallenområdet) är på gång. Här vill man utöka för idrottsverksamhet. Lojo och Rudboda är på gång. På kyrkotomten ska det byggas mindre lägenheter.

Lilla Lidingöbron är på gång. Akvatiska vid Islinge ska också byggas. Björnbo: planuppdraget taget. Beijer Bygg-tomten är framme vid planuppdrag i vår. Där kan det bli fristående hus. Beijer Bygg flyttar till Stockby.

Starten med Lidingöbanan är uppskjuten. Landstingsrådet har fått höra kritiken. Spårväg City är också senarelagd. Sammankopplingen med Lidingöbanan kan påbörjas tidigast 2020.

Lilla bron-projektet pågår. Det blir enkelspår och cykelled. 3 000 cyklister passerar varje dag och blir fler. Samråd sker i maj. Investeringsbeslut i september.

Infartsparkeringen i Ropsten är Stockholm ointresserad av. Här ska det bli hus och spårvägsstation. Lidingö gör vad de kan för att få fram en lösning för pendelparkerarna.

Christer Åkerhielm, som är ordförande i tekniska nämnden berättade om en handlingsplan för parkering. Parkering på gatorna är ett problem. Cykelparkeringar ska ses över. Möjligheten att skapa infartsparkeringar på ön. Enhetliga parkeringsavgifter på ön kan bli av.

Alf Lundberg tog till orda igen och påminde Lidingövillor om DNA-märkningen. Se till att lägga ut informationen i brevlådorna.

Alf berättade att årsmötet sker den 6 maj. Eventuellt kommer SL att komma, dock ej klart ännu.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar