Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte 2021

22 september 2021 kl 19:00, Skyttevägen 31

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av: 
  1. Ordförande
  2. Sekreterare 
  3. Justeringsmän (tillika rösträknare) för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7. Behandling av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
  1. För närvarande 7 ledamöter inklusive ordförande. 
 11. Val av ordförande i styrelsen.
 12. Val av ledamöter i styrelsen
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Information från styrelsen och diskussion om aktuella frågor 
 16. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas.

Välkomna! 

Styrelsen

Annons
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmöte 2020

Kallelse till

Årsmöte den 27 augusti 2020 kl 19:00 på klubblokalen, Askrike Segelsällskap (ASS)

Vi inleder med att välkomna kommunpolis Pontus Oscarsson som informerar om vad som händer på vår ö och i vårt närområde.

Därefter kommer energi- och klimatrådgivare från Lidingö stad att föreläsa om solceller innan årsmötet tar vid.

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av:
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Justeringsmän (tillika rösträknare) för mötet.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av verksamhetsberättelse.
 7. Behandling av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet.
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
  1. 10.1.För närvarande 7 ledamöter inklusive ordförande.
 11. Val av ordförande i styrelsen.
 12. Val av ledamöter i styrelsen
 13. Val av revisorer och suppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Information från styrelsen och diskussion om aktuella frågor
 16. Beslut om avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas.

Välkomna!

Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2018 års Årsmöte 26/4 kl 19 på Lidingö Musteri

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte med Kyrkviksborna den 26/4 kl 19 på Lidingö Musteri på Grönsta vi räknar med att vara klara vid 21.

Vi börjar med att servera lite ost och vin, sedan kommer vi att ha ett eller två aktuella föredrag. Oklart vilka dock just nu! Därefter tar årsmötet vid.

För att kunna köpa lagom med ost och vin så vill vi att ni anmäler er via mail till Kyrkviksborna@gmail.com eller via vår Facebook-sida https://www.facebook.com/groups/1052435464784807/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

2017 års Årsmöte 27/4 kl 19 på Lidingö Musteri

Vi hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte med Kyrkviksborna den 27/4 kl 19 på Lidingö Musteri på Grönsta  vi räknar med att vara klara vid 21.

Vi börjar med att servera lite ost och vin, sedan kommer Lidingö kommun att berätta om planerna för Bosösvackan och kanske får vi höra lite om utvecklingen kring Lojo och Rudboda torg. Därefter tar årsmötet vid.

Agenda:
– Information från Kommunen om integrationen av de nyanlända som ska bo i Bosösvackan.
– Årsmöte för Villaföreningen Kyrkviksborna

För att kunna köpa lagom med ost och vin så vill vi att ni anmäler er via mail till Kyrkviksborna@gmail.com eller via vår Facebook-sida https://www.facebook.com/groups/1052435464784807/

 

Välkomna

Styrelsen, genom Per Lundblad, ordförande.

Publicerat i Aktuellt, Hem, Kalender | Lämna en kommentar

Lidingövillor – LVS – har vårmöte den 16/3

 

Plats: Lidingö stadshus, rum: Storholmen

Program
Kl.18.30 Enkel buffé med dryck
Kl.19.00 Dialog med Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman om:
Bostäder och infrastruktur på ön i ett långsiktigt perspektiv
1. T-bana och/eller spårväg till Lidingö centrum i framtiden,
möjligheter och konsekvenser (bl a för Lilla bron, bussterminal, bilparkering)
2. Bostadsbyggande och handel, nu – framtid
3. Pendelparkering, behov när Ropsten stängs
4. Övriga aktuella frågor
Kl. 20.30 Lidingövillor -aktuella frågor bl. a.
– Bomarknad på hemsidan
– Hur behålla medlemmar
– Hur öka antalet LVS-föreningar
Kl. 21.00 Avslutning

Anmälan senast 10 mars till alf.lundberg@glocalnet.net eller tel.070-717 35 63

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Årsmöte 2016

Årsmötet kommer att hållas den 14/4 kl 19:00 på Lidingö Musteri.

Preliminär agenda:
– Föreningen bjuder på ost och vin
– Villaägarnas regionchef kommer och presenterar aktuella saker
– SmartDNA kommer och presenterar stöldskydd med hjälp av DNA
– Årsmöte

Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i brevlådorna i mitten av mars.

Anmälan till årsmötet sker genom att maila till Kyrkviksborna@gmail.com eller genom att gå in på vår Facebook-sida och anmäla sig till evenemanget.

https://www.facebook.com/groups/1052435464784807/?fref=ts

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

KyrkviksBorna finns nu på Facebook

Nu finns vi på Facebook!

Där lägger vi upp aktuella saker som händer i föreningen och i Askrike-Kyrkvikenområdet. Vi lägger även upp de aktiviteter som föreningen har, tex. Årsstämma, Loppis, Bryggupptagning och röjning av Pulkabacken.

Gå in på Facebook och sök efter Kyrkviksborna och ansök om att få bli medlem i gruppen. Vi ställer inga krav på medlemskap, däremot ska du bo i Askrike, Bo eller Kyrkviken.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Upptagning av bryggan och röjning av pulkabacken

På lördag den 17/10 klockan 11 är det återigen dags för att ta avsked till bryggan och välkomna pulkabacken.

Vi behöver hjälp för att fixa detta. Klockan 11 samlas vi vid pulkabacken på Skyttevägen och vid bryggan. Det vi ska göra att att ta upp bryggan för vintern och röja sly i backen så att barnen (och lekfulla vuxna) får en rolig vinter. Vi räknar med att jobbet tar någon timme eller två.

Därefter bjuder föreningen på grillad korv i pulkabacken klockan 12.

Välkomna!

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Årsstämma avslutad

Föreningens årsstämma genomfördes på tisdagskvällen. Uppslutningen var god, säkerligen till del beroende på intressant information om stöldmärkning med s.k DNA. Många valde att anmäla intresse och den medlem som önskar stöldmärka sina tillhörigheter kan kontakta styrelsen genom kyrkviksborna@gmail.com.

Stämmans deltagare bjöds på enklare förtäring och sedvanlig agenda.

image

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar